ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΚΤΟΝΟ ΝΟΜΟ ΨΗΦΙΣΕ Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΤΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Για άλλη μια φορά η περιφερειακή αρχή εγκαταλείπει την αυτοδιοίκηση και στηρίζει τις κυβερνητικές επιλογές. Ούτε στα θέματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αλλά και στα θέματα της διαχείρισης των περιοχών natura 2000 σήκωσε την «αυτοδιοικητική» της φωνή υποτασσόμενη στις κυβερνητικές επιλογές. Το ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΙΟΝΙΟ κατήγγειλε αυτήν την αντιαυτοδιοικητική στάση την…

περισσότερα